مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پیمایش ایده های کاربردی و خلاقانه در حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

همکار گرامی

با سلام

      چک لیست حاضر به منظور دریافت ایده های کاربردی شما در دو محور پیشنهادات نوآورانه و دریافت مشکلات سازمانی جهت ارتقای سطح بهره وری دانشگاه  تدوین شده است. خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم   اقدام فرمایید.

لازم به ذکر است:

§        در صورتی که ایده مطروحه کاربردی و قابل اجرا بوده و در کمیته ارزیابی، حائز امتیاز و معیارهای لازم باشد بعنوان اولویتهای اجرایی ثبت شده و با همکاری شما در جهت طراحی و اجرای ایده اقدام خواهد شد.

§       ایده های برتر در هر حوزه مشخص و ضمن اطلاع رسانی به واحدهای مرتبط، در جشنواره مدیریت دانش سال جاری مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

    در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره های 37928558 و 37928526 (کارشناسان گروه سیستم ها، روشها و تحول اداری) تماس حاصل فرمایید.

                                   دکتر محمد رضا رضایتمند

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان